Skip to main content

New Arrivals / Yeni Gelen Yayınlar: New Arrivals / Yeni Gelen Yayınlar

New Arrivals -- Yeni Gelenler

New Arrivals -- Yeni Gelenler -- Türkçe

Books / Magazines -- Kitaplar / Dergiler

Sora All Books

New Arrivals -- Yeni Gelenler -- English

Location / Yer

New arrivals are located on the spinning shelf and on the table near the Circulation Desk in the library.  Use the link below to search the Library Catalog to see if a book is available.  If a book is out, ask your librarian to place a hold on the book. Yeni gelen kitaplar, ödünç verme masasının yakınında yer alan platformlarda sergilenir. Bir kitabın kütüphanede mevcut olup olmadığını öğrenmek için aşağıda yer alan Kütüphane Kataloğunu kullanınız. Ödünç alınmış kitapları ayırtmak için kütüphanecinizle iletişime geçiniz. 

Once the book is returned, we will place it on the hold shelf under your name. You will receive an email through your RC e-mail. Kitap iade edildiğinde RC e-posta adresinize kitabın iade edildiği bilgisi gönderilir ve kitap adınıza ayrılır.