Skip to Main Content

Tarih -- 11s -- P1: Arkeoloji

Arkeoloji

Britannica Image Quest -- A basalt relief stela of King Kilamuwa from the 9th century BCE showing Phoenician writing. The stela was found at an archeological site in Turkey.

Britannica

İdeal Online

Library Resources - Kütüphane Kaynakları

KULLANABİLECEĞİNİZ KAYNAKLARDAN BAZILARI

Freely, John, A S. Cakmak, and F G. Tanman. İstanbul'un Bizans Anıtları. İstanbul: YKY, 2005.

Altun, Feride I. İstanbul'un 100 Roma, Bizans Eseri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi A.Ș. Yayınları, 2009. 

Kuban, Doğan, Zeynep Rona, and Emre Yalçın. İstanbul, Bir Kent Tarihi: Bizantion, Konstantinopolisİstanbul. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012.

Koçu, Reşat E. İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul: İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Kollektif Șirketi, 1958

Tekeli, İlhan. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 1993. (Sekiz Cilt) 

Library Catalog Search

Type in your search term and click on keyword.  If you know the author or title click on those icons. 

Find:

Search Titles Search Authors Search Subjects Search Keywords Search Series
Advanced Search

JStore