Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Veri Tabanı Tarama Yöntemleri: Kesme Yöntemi

Genel Bilgi

  • Bir kelime kökünden türeyen diğer kelimleri bulmak için kesme işareti kullanılır.
  • Örnek: kitap*=kitapçı, kitaplık
  • Farklı yazılan ancak anlamları aynı olan kelimeleri ararken kullanılır.  Örnek: color, colour
  • Kesme işareti (truncation)/Joker Karakterler (wildcard) veri tabanlarına göre farklılık gösterir. Bu konuya ilişkin taradığınız veri tabanının yardım bölümüne bakınız.  Yaygın olarak kullanılan semboller: *, !, ?, #

 

Kesme Yöntemi ve Joker Karakterler

​Kesme Yöntemi:

Taramalarda kelimelerin sonuna eklenerek araştırmayı genişletmek için kullanılır.

  • Kesme yöntemini (Truncation) uygulamak için, bir kelime kökü yazın ve bu sözcüğün sonuna kesme işaretlerinden birini (*,?) koyarak taramanızı gerçekleştirin. Örneğin: genetic*=genetic, genetics, genetically
  • Kesme işaretleri veri tabanlarına göre farklılık gösterir. Genel olarak *, !, ?, # sembolleri kullanılır. 

Joker Karakterler (Wildcards):

Kesme işaretine(Truncation) benzer bir şekilde, bir söcükte yer alan bir harfin yerini alır.

  • Farklı şekillerde yazılan aynı anlamdaki kelimeleri ararken oldukça işlevseldir.
  • Örneğin: wom!n=woman, women, Color=color, colour

Bu tekniğin kullanımına ilişkin sorularınız için kütüphanecilerinizle iletişime geçiniz.  

Attribution

These pages are based on a guide developed by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) Libraries.  They are used here under the creative commons (cc) licence.  The original pages can be found here http://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1160724