Skip to Main Content

Veri Tabanı Tarama Yöntemleri: Kesme Yöntemi

Genel Bilgi

  • Bir kelime kökünden türeyen diğer kelimleri bulmak için kesme işareti kullanılır.
  • Örnek: kitap*=kitapçı, kitaplık
  • Farklı yazılan ancak anlamları aynı olan kelimeleri ararken kullanılır.  Örnek: color, colour
  • Kesme işareti (truncation)/Joker Karakterler (wildcard) veri tabanlarına göre farklılık gösterir. Bu konuya ilişkin taradığınız veri tabanının yardım bölümüne bakınız.  Yaygın olarak kullanılan semboller: *, !, ?, #

 

Kesme Yöntemi ve Joker Karakterler

​Kesme Yöntemi:

Taramalarda kelimelerin sonuna eklenerek araştırmayı genişletmek için kullanılır.

  • Kesme yöntemini (Truncation) uygulamak için, bir kelime kökü yazın ve bu sözcüğün sonuna kesme işaretlerinden birini (*,?) koyarak taramanızı gerçekleştirin. Örneğin: genetic*=genetic, genetics, genetically
  • Kesme işaretleri veri tabanlarına göre farklılık gösterir. Genel olarak *, !, ?, # sembolleri kullanılır. 

Joker Karakterler (Wildcards):

Kesme işaretine(Truncation) benzer bir şekilde, bir söcükte yer alan bir harfin yerini alır.

  • Farklı şekillerde yazılan aynı anlamdaki kelimeleri ararken oldukça işlevseldir.
  • Örneğin: wom!n=woman, women, Color=color, colour

Bu tekniğin kullanımına ilişkin sorularınız için kütüphanecilerinizle iletişime geçiniz.  

Attribution

These pages are based on a guide developed by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) Libraries.  They are used here under the creative commons (cc) licence.  The original pages can be found here http://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1160724