Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Veri Tabanı Tarama Yöntemleri: Kelime Grupları

Genel Bilgi

 • Her veri tabanı yapılan sorguları farklı şekilde yorumlar. Farklılık veri tabanlarının kelime gruplarını farklı şekilde tanımlamasından kaynaklanmaktadır.
 • Bazıları, yan yana yazılan kelimeleri birlikte aranması gerektiğini varsayar.
 • Diğerleri otomatik olarak arama terimleri arasına AND (Boolean operator) işleci koyar. Aranan terimlerin tamamı yazılmalı ancak birbirlerine bitişik olmamalıdır.
 • Bu aramalar çok farlı sonuçlar getirebilir. 

Kelime Gruplarıyla Arama Yöntemleri

Çoğu veri tabanı yan yana yazılan kelimeleri kelime grubu olarak taramanıza olanak veren özelliğe sahiptir.

 • Tarama terimlerinin başlangıcı ve bitişinde parantez ya da tırnak işareti kullanmak kelime grubu taramalarında kullanılan genel bir yöntemdir.
 • Örnek: “genetic engineering”
 • Veri tabanlarının Gelişmiş arama özelliği kullanarak Söcük Grubu taraması yapmak oldukça kolaydır.
 • Aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi arama terimlerinizi kelime grubu (phrase) olarak veri tabanlarında aratabilirsiniz. 

 

Yakınlık işleçleri (Proximity operators)

 

 • Veri tabanlarının çoğu, aradığınız kelimelerin birbirlerine belirli bir yakınlıkta olduğunu belirtmenizi sağlar.
 • Yakınlık işleçleri Boolean işleçlerinden daha spesifiktir ve daha kesin sonuçlar verir. 

Yakınlık işleçleri (Proximity operators)

Yakınlık işleçleri veri tabanlarına göre farklılık gösterir. Yaygın olarak  kullanılanlar:

w# = with

 • With işleci terimleri yazdığınız sırada gösterir.
 • Araştırılan kelime grubu arasında yer alabilecek kelime sayısını # işaretiyle değiştir. Herhangi bir numara yoksa kelime grubunu aynen tarandığı şekliyle getirir.
  Örnekler:
  genetic w engineering ( genetic engineering kelime grubunu birlikte araştırır.)
  Hillary w2 Clinton (Hillary Clinton, Hillary Rodham Clinton vb. sonuçlarını getirir.

n# = near

 • Near işleci terimleri yazdığınız sırada gösterir.
 • Araştırılan kelime grubu arasında yer alabilecek kelime sayısını # işaretiyle değiştir. Herhangi bir numara yoksa kelime grubunu aynen tarandığı şekliyle getirir.
  Örnekler:
  cloning n3 human (Tarama sonuçları cloning of humans, human cloning vb. şeklinde gelir.)

Kelime gruplarına göre tarama yapmak ya da yakın terimleri araştırmak için  veri tabanlarının yardım bölümlerinden bilgi alabilirsiniz. Kelime gruplarına ilişkin sorularınız için kütüphanecilerinizle iletişime geçiniz. 

 

Attribution

These pages are based on a guide developed by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) Libraries.  They are used here under the creative commons (cc) licence.  The original pages can be found here http://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1160724