Skip to Main Content

Veri Tabanı Tarama Yöntemleri: Anahtar Kelimeler ve Konu Başlıkları

Genel Bilgi

Araştırma sırasında kullanacağınız konu başlıklarını bulmak için:

 • Öncelikle veri tabanının çevirimiçi bir kavram dizinine sahip olup olmadığını kontrol ediniz. (Yardım sayfasına göz atınız.)
 • Kütüphanenin referans koleksiyonunda basılı kavram dizinleri bulunmaktadır. 

Konu Başlıklarını Bulmanın Diğer Yöntemleri:

 • Konunuzu tanımlayan kelimeleri / kelime gruplarını kullanarak bir anahtar kelime taraması ile araştırmanıza başlayınız.
 • Sonuçları değerlendirin ve ilgili 2 ya da 3 tanesini seçiniz.
 • Konu veya açıklama alanına bakın ve kullanılan terimleri not ediniz.
 • Araştırmanızı bu terimleri kullanarak yeniden yapınız. 
 • Araştırma sonuçları başlangıçta anahtar kelime taramasıyla elde ettiklerinizden daha bilgiler içerecektir. 

Konu Başlığı ve Anahtar Kelime nedir?

Konu Başlıkları bir veri tabanında yer alan maddelerin içeriğini tanımlar.  Aynı konu üzerine benzer maddeleri bulmak için konu başlıklarını kullanınız. Makale veri tabanları üzerinde konu başlıklarıyla tarama yapmak en etkili yöntemdir.

Hangi konu başlıklarının hangi veri tabanında kullanıldığını tahmin etmek kolay değildir. Örneğin, Sarı sayfa telefon rehberlerinde konu başlıkları kullanılır.  “Movie Theaters” şeklinde bir arama yaparsanız bu konu “Theatres – Movies” olarak listelendiği için hiçbir şey bulamazsınız.

Anahtar kelime taraması genellikle arama motorlarında kullanılır. Önemli kelimeleri ya da kelime gruplarını düşününüz.  Aramalarınızı yaparken bu kelime ya da kelimeleri kullanınız. 

İki arama türüne ilişkin önemli noktalar:

Anahtar Kelimeler

Konu Başlıkları

 • Konunuzu açıklayan basit kelimlerle araştırmaya başlamak iyi bir yöntemdir.
 • Bir veri tabanında yer alan her kaynağın(kitap, gazete makalesi) içeriğini tanımlamak için kullanılan önceden belirlenmiş kelimelerdir. "controlled vocabulary"
 • daha esnektir - birçok yönden anahtar kelimeler bir araya getirebilir.
 • daha az esnektir - daha önceden belirlenmiş terimi tam larak bilmeniz gerekir
 • Veri tabanları çalışmanın herhangi bir bölümünde yer alan anahtar kelimleri tarar, kelimeler birbirlerine bağlı olmak zorunda değildir.
 • veri tabanı, sadece konu başlıkları listesi içinde ya da kaynağın tanımlandığı alanda en uygun / ilgili kelimeleri arar.
 • Çok fazla ya da çok az sonuç verebilir.
 • çok fazla sonuç varsa – genel konunun bir yönüne odaklanmak için alt konu başlıklarını kullanır.
 • İlgisiz birçok sonuç verebilir.
 • arama sonuçları genellikle aranan konuyla çok ilgilidir.

Bir veri tabanında gereksinim duyduğunuz bilgiye erişemiyorsanız  kütüphanecilerinize danışınız. 

Attribution

These pages are based on a guide developed by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) Libraries.  They are used here under the creative commons (cc) licence.  The original pages can be found here http://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1160724